-
-
2.684 m
1.690 m
0
10
21
41,49 km

992 kere bakıldı , 8 kere indirildi

yer  Estakhr Āb, Zanjan (Iran)

Zanjan to jide gheyasi
مسیر ترکیبی کوهنوردی ودوچرخه قله جدا قیه سی 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
هوای گرم تابستان کم کم رخت میبندد هر چند در هوای گرم گرم هم ما لذتمان را برده ایم دوست جوانم فرهاد پیغام داده جمعه 9 به بعد اگر برنامه ای باشد میتواند بیاید .این دوستان بالهای پرواز من هستند اگر نباشندمن برای برنامه های بلند مدت دچار مشکل خواهم شد .متاسفانه به علت فشار اقتصادی وناهنجاریهای ان در اجتماع دوستان بیشتر اوقاتشان صرف کار ومشکلات اقتصادی میشود وکمترمیتوانند به کوه ودوچرخه( عشق وزندگیشان)بیایند. به تناسب وقت جیدا قیه سی را انتخاب میکنیم یک مسیر دنج دوچرخه سواری وکوهنوردی. روز جمعه 19 شهریور در یک هوای ملس وخنک سر قرار حاضریم متاسفانه فرهاد پنچر است رفعش میکنیم و10/30 به راه میافتیم ورکاب میگردانیم درسد گاوازنگ بادی مفرح وروح افزا به تن وجانمان صفا میدهد کوهنوردان سحرخیز خرامان خرامان از برنامه بازگردند .بسوی امند وگردنه وای وای پیش میرویم فضا وهوا بس دلچسب ومهیج است تنمان پر شده از هورمون اندورفین سه راه امند را پشت سر می نهیم کنار جاده علفها با وزش باد خنک وترنم آهنگ خوش طبیعت مواج چون کشتی بی لنگرموسیقی زندگی سر داده‌اند ودرگوشی فرهاد شجریان آرام این چنین ناله عشق سرداده
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم وهمین باشد
بسیار بدل مینشیند به گردنه وای وای میرسیم زین ها را پایین میکشیم وبااحتیاط به پایین سرازیر میشویم این دره بسیار زیبا وخاطره انگیز هست چه روزهایمان راکه اینجا خوش گدرانده ایم بسوی باغ عباد مامن جمعه های کوهنوردان باصفای قدیمی رهسپاریم البته از شکوه آنروز ها خبری نیست چرا که تبرها چندی پیش در اینجا حکمرانی کرده اند و ازآن یاران همدل روزگاران قدیم هم دیگر کسی اینجا نیست .باری سلطان آوازدرکنار خدای سنتور مشکاتیان از سوراخ تنگ گوشی روحمان راجلا میدهد
درکار گلاب وگل حکم اذل این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
به تعدی وحرص بی پایان انسانها وتخریبها ودست اندازیهای نابجای آنها میاندیشم دلم میگیردلیکن رودخانه زندگی باید ادامه پیدا کندوپیش برودکمی جلوتر درکنار استخر ابیاری برای میوه وتنقلات درنگ میکنیم با صوت داوودی استاد همنوا باصدای طرقه ها ...
درویش را نباشد درد سرای سلطان
ماییم وکهنه دلقی کاتش دران توان زد
براه میافتیم باصدای دلنواز استاد وترنم طبیعت دوست‌داشتنی وخاطره انگیز دوپینگ کرده ایم وحرکت میکنیم جلوتر روستای تهم پیداست کمی جلوتر به راست میپیچیم وارد دره شیروه
میشویمهواعالیست مانیز به لطف این هوای دلپذیر پایمان در رکاب قرص ومحکم میچرخد جای دیگر دوستان همرکاب راخالی میکنیم .آرزوی کامروایی ودلخوشی میکنیم برایشان هرجا که هستند .جلوتر از مسیر جویبار خشکی به سمت چپ میرویم وسمت راست به باغی منتهی میشود که میتوان دمی در زیر درختان استراحت کردادامه مسیرمان راه قدیمی ماشین رو وهمان مسیر قدیمی تهم ، چرنو هست همین نزدیکهادرخت بید کهنسالیست برای درنگی واستراحتی به طرفش می رویم چوپانی باگله اش از کنارمان رد میشود لطف مرد روستایی شامل حالمان میشود به ناهار دعوتمان میکند وردمیشود ساعت 1/35 است دمنوش فرهاد حالمان را جا می اوردونوای خوش تصنیف ترکی به عرشمان میبرد
فخر ایلمه ای گل شیدا چمنیم وار
قوی فخر ایله یم من که گوزل بیر وطنیم وار
نامردم اگر حوری قلمان لا دئیشسم
گلزاروطن ده بوگوزللرکی منیم وار
2/15 مسیر را پی میگیریم شیب تند طی میشود تنهادوچرخه وتراکتور میتواند دراین مسیر ترددکنددرادامه مسیر باریکترمیشود جلوتر به انتهای مسیر پاکوب میرسیم بالای سرمان ودست چپ دو گله بزرگ درکنار آبشخوربه استراحت مشغولند وچوپانشان چند نوجوان است به طرف قله ودوچرخه ها در دست پیش میرویم ودر پناه سنگی دوچرخه هارا از دید پنهان میکنیم وبهمدیگر قفلشان میکنیم ساعت3/15 است که عزم قله را میکنیم .
بادملایمی سر ورویمان رامینوازدوسرخوشمان میکندیال وسط راپیش میگیریم شیب نسبتا تند است باز دو اسطوره موسیقی همنوا با باد وهوای دل انگیز همراهیمان میکنند وما رابه آسمانها میبرند.
در آستان جانان گر سرتوان نهادن
گل بانگ سر بلندی بر آسمان توان زد
مناظر عالی ،هوای دلکش ونوای دلفریب موسیقی این همه خوبان درکنارهم نردبان مان شده اند ازاین بهتر نخواهد شد به گردنه میرسیم سنگ چینهای قله پیداست ویاد آوری میکند که بسیاری چون ما ازاین مسیر گذشته اند ولذت برده‌اند ودیگر درمیان مان نیستند پس مانیز چوهستیم باید خوش ومظهر خوشی به دیگران وبویژه دوستانمان باشیم.بقله میرسیم ارتفاع 2700 وساعت 4 را نشان میدهدودست در دست هم به یاد همه نیکان روزگار سنگی بر سنگ چین مینهیم .
یاران به مرافقت چو دیدارکنید
باید که ز دوست یاد بسیار کنید
چون باده خوشگوار نوشید به هم
نوبت چو بما رسد نگون سار کنید
قدری به اطراف خیره میشویم زیباست زنجان ما چقدر سرحال وخوشیم دراین ارتفاع ،راههای زیزقله چون شریانی در بدن روستا هاو ابادیها و باغات رابه همدیگر پیوند داده اند وروستای گلیجه دردامنه کوههای پیش رو از زیبایی هاو رنج وزندگی انسان حکایت میکند .باری عکسی میگیریم وبرای برگشت درنگ نمیکنیم. به کنار دوچرخه ها باز میگردیم ساعت4/20 رانشان میدهد.مرکبهایمان رابرمیداریم وچند دقیقه ای راه رفته رابرمیگردیم وبسمت جنوب از دره پیش رو سرازیرمیشویم هیچ پاکوبی نیست زین ها را پایین میکشیم تامرکز ثقل عقب تر باشد تامدتی ایزی نیست کم کم مالرو بسیار قدیمی پیدا میشود این دره را بهار آمده‌ایم بسیار دلگشا وزیباست جلوتر عریضر وبهتر میشود وسرعتمان بیشتر میشود از رودخانه بی آب به راه شوسه میرسیم ساعت 5 در چرنو هستیم از ضلع غربی روستا مسیر خاکی وشوسه را تا شهر ادامه میدهیم وساعت 5/30 به شهرودیارمان واغوش گرم خانواده میرسیم .
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

1 comment

  • Fotoğraf amin.jabbarim

    amin.jabbarim 28.Nis.2017

    سلام
    آقا فرهاد یه اطلاعاتی راجع به منطقه طارم می خواستم. روش ارتباطی دیگه ای لطف می کنید بفرمایید.
    09143322180

You can or this trail