← geri Qendra e Informacionit Llogara - Gropa e LEK DUKES- Maja e Thanasit

AdZM Vlore/ RAPA Vlore, "Qendra e Informacionit Llogara - Gropa e LEK DUKES- Maja e Thanasit" rotasını 1 rota arkadaşıyla tamamladı