Şamil Ballı

Şamil Ballı

97

Manen ortaçağda 12. yy ortalarında,
bedenen gezen cahil bir gezgin.
#hayatpahalı
Dünyanın en müflis insani, heyacanını kaybetmiş olandır.

Şu tarihten beri üye Nisan 2019