• Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017
 • Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017
 • Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017
 • Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017
 • Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017
 • Fotoğraf Trekinturkey Uşak Taşyaran Vadisi Hiking 1.9.2017

süre  22 dakika

Koordinat sayısı 23

Uploaded 02 Eylül 2017 Cumartesi

Recorded Eylül 2017

-
-
591 m
469 m
0
0,1
0,2
0,47 km

398 kere bakıldı , 3 kere indirildi

yer  Çaykenarı, Uşak (Türkiye)

Rehber Argun Baydan

Ad: 2017-09-01 16:34

Başlangıç ​​zamanı: 09/01/2017 16:33

Varış zamanı: 09/01/2017 16:56

Mesafe: 0,5 km (00:22)

Hareket süresi: 00:05

Ortalama hız: 1,2 km/h

Ort. hareket hızı: 5,3 km/h

Maks. hız: 4,8 km/h

Minimum rakım: 468 m

Maksimum rakım: 590 m

Yükselme hızı: 138,3 m/h

Alçalma hızı: -400,3 m/h

İrtifa kazancı: 9 m

İrtifa kaybı: -105 m

Yükselme süresi: 00:04

Alçalma süresi: 00:15

View more external

2 yorum

 • Fotoğraf Argun

  Argun 12.Eki.2017

  Taşyaran vadisi; Uşak ili sınırları içerisinde ve Uşak şehrinin 45 km batısında bulunuyor. Nasıl giderim derseniz Uşak-İzmir karayolu 45’nci kilometresinde, karayolunun 500 m. kadar güneyinde, Gediz nehri üzerinde bulunan Tarihi köprüden sonra ulaşabilirsiniz. Taşyaran vadisi, Gediz nehrine dökülen ve kaynağını Eşme ilçesinden alan Hamam Çayının aşağı mecrası üzerinde oluşmuş bir görsel cennet. Teknik açıdan başka bir adres isterseniz Hamamdere köyüne 2 km uzaklıkta olan, 1/25000 ölçekli Uşak K21-c3 paftasında kalan Taşyaran, 480-490 m yükseklikte yer alıyor. Koordinatları ise 38,37,33 Kuzey ve 28,56,59 Doğu.

  Peki nasıl oluşmuş ?

  Eşme ilçesinde İsalar köyü yakınlarından Kurbağalı Dere, Bekişli Köyü yakınlarında Değirmendere, Küçük İlyaslı köyü çevresinden Sazak Dere ve Geçemek Derelerini alarak Cemal Çavuş köyü civarında Çörüş deresini de bünyesine katan akarsu, Hamam Çayı adını alır ve kuzeybatıya yönelerek Gediz nehrine dökülür.

  Hamam Çayı, Eşme ilçesinin Gediz nehrine dökülen en büyük akarsuyudur. 35 km uzunluğa sahip bu akarsuyun aşağı kesimi hariç tamamına yakını Eşme ilçesinde akmaktadır. En fazla akış İlkbahar mevsiminde gerçekleşmekte ve kış mevsimi ikinci sırayı almaktadır. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde dereler çoğu zaman kurumaktadır.

 • Fotoğraf Argun

  Argun 12.Eki.2017

  U%C5%9Fak%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96%C4%9Fr.%C3%9Cyesi%20Do%C3%A7.%20Dr.Hasan%20KARA%2C%20Ta%C5%9Fyaran%20Vadisinin%20jeolojik%20yap%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20incelemi%C5%9F%20ve%20%C5%9F%C3%B6yle%20diyor%3B%0A%0A%E2%80%9CHamam%20%C3%87ay%C4%B1%2C%20Gediz%20nehrine%20yakla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yerde%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1na%20%C3%A7%C4%B1kan%20Alt%20Paleozoik%20d%C3%B6nemine%20ait%20Metagranit%20G%C3%B6zl%C3%BC%20Gnays%20gibi%20Menderes%20masifinin%20do%C4%9Fu%20kanad%C4%B1n%C4%B1%20olu%C5%9Fturan%20temel%20arazi%20i%C3%A7erisinden%20ge%C3%A7erek%20kendisine%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20bir%20bo%C4%9Faz%20a%C3%A7m%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Ta%C5%9Fyaran%20vadisi%20ad%C4%B1%20verilen%20bo%C4%9Faz%20vadi%20olu%C5%9Fumu%20da%20bu%20temel%20arazi%20%C3%BCzerinde%20meydana%20gelmi%C5%9Ftir.%20Sahan%C4%B1n%20stratigrafik%20%C3%B6zelliklerine%20bak%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20en%20ya%C5%9Fl%C4%B1%20kaya%C3%A7lar%20Paleozoik%E2%80%99in%20muhtelif%20d%C3%B6nemlerine%20ait%20metamorfizma%20ge%C3%A7irmi%C5%9F%20birimlerdir.%20Bu%20kaya%C3%A7lar%20%C3%BCzerine%20Miyosen%20ya%C5%9Fl%C4%B1%20birimler%20diskordan%20olarak%20gelmektedir.%20Miyosen%20birimlerini%20ise%2C%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20boyutlardaki%20par%C3%A7alar%C4%B1n%20olu%C5%9Fturdu%C4%9Fu%20konglomeralar%2C%20kumta%C5%9Flar%C4%B1%20ve%20yer%20yer%20de%20kil%20ta%C5%9Flar%C4%B1%20olu%C5%9Fturur.%20Miyosen%20%C3%B6rt%C3%BC%20birimlerinin%20%C3%BCzerinde%20Pliyosen%20ya%C5%9Fl%C4%B1%20konglomeralar%2C%20kumta%C5%9Flar%C4%B1%20ve%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20g%C3%B6lsel%20kire%C3%A7ta%C5%9Flar%C4%B1%2C%20marn%20ve%20kil%20ta%C5%9Flar%C4%B1%20s%C4%B1ralanmaktad%C4%B1r.%0A%0ATa%C5%9Fyaran%20vadisindeki%20ilgin%C3%A7%20yery%C3%BCz%C3%BC%20%C5%9Fekillerinin%20olu%C5%9Ftu%C4%9Fu%20kesimde%20muhtemelen%20Neojen%20d%C3%B6neminde%20olu%C5%9Fmu%C5%9F%20Neojen%20g%C3%B6l%C3%BC%20sahay%C4%B1%20kaplamaktayd%C4%B1.%20Ge%C3%A7%20Miyosen-Erken%20Pliyosen%20d%C3%B6neminin%20al%C3%BCvyal%20ve%20g%C3%B6lsel%20istifleri%20karasal%20Neojen%20tortulla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n%20son%20evresini%20yans%C4%B1tmaktad%C4%B1r.%20III.%20zaman%20boyunca%20Bat%C4%B1%20Anadolu%20dikey%20tektonik%20hareketlerden%20etkilenmi%C5%9F%2C%20havzalar%20olu%C5%9Fmu%C5%9F%20ve%20bunlar%C4%B1n%20bir%20k%C4%B1sm%C4%B1%20g%C3%B6llerle%20kaplanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%0A%0A%C3%87evrede%20yer%20alan%20y%C3%BCksek%20sahalardan%20ta%C5%9F%C4%B1nan%20karbonatl%C4%B1%20ve%20killi%20materyaller%2C%20havza%20taban%C4%B1ndaki%20bu%20%C3%A7ukur%20sahalardaki%20g%C3%B6llerde%20toplanm%C4%B1%C5%9Flard%C4%B1r.%20Kuaterner%20d%C3%B6neminde%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Menderes%20grabeninin%20al%C3%A7almas%C4%B1%20ile%20akarsu%20erozyonu%20yeniden%20%C5%9Fiddetlenerek%20vadilerde%20tekrar%20derinle%C5%9Fmeler%20olmu%C5%9F%2C%20yar%C4%B1lmalar%20ve%20tara%C3%A7alar%20meydana%20gelmi%C5%9Ftir%20%0A%0AEge%20denizinin%20bulundu%C4%9Fu%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20kesimde%20meydana%20gelen%20tektonik%20%C3%A7%C3%B6kmeler%20ve%20Anadolu%20i%C3%A7lerindeki%20Epirojenik%20y%C3%BCkselmelere%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20Ta%C5%9Fyaran%20kesiminde%20akarsu%20Paleozoik%20ya%C5%9Fl%C4%B1%20metamorfik%20kaya%C3%A7lardan%20olu%C5%9Fan%20temele%20saplanarak%20burada%20e%C4%9Fim%20k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1klar%C4%B1%20meydana%20gelmi%C5%9F%20ve%20%C5%9Felaleler%20olu%C5%9Fmu%C5%9Ftur.%20Bu%20%C5%9Felalelerden%20d%C3%B6k%C3%BClen%20sular%2C%20temeldeki%20metamorfik%20kaya%C3%A7lar%C4%B1%20adeta%20bir%20testere%20gibi%20kesmi%C5%9F%20ve%20dantel%20gibi%20i%C5%9Flemi%C5%9Ftir.%20Sular%C4%B1n%20akt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yerlerde%20oluklar%20ve%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20d%C3%B6k%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20yerlerde%20dev%20kazanlar%C4%B1%20meydana%20gelmi%C5%9Ftir.%20%0A%0AAkarsu%20geriye%20do%C4%9Fru%20a%C5%9F%C4%B1nd%C4%B1rma%20yapt%C4%B1k%C3%A7a%20bu%20%C5%9Fekillerin%20bir%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BCnde%20kopmalar%20ve%20g%C3%B6%C3%A7meler%20meydana%20gelirken%2C%20gerilemeye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20yeni%20dev%20kazanlar%C4%B1%20ve%20helezon%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCml%C3%BC%20ak%C4%B1%C

You can or this trail